Studieresultat

HT 97

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Linjär Algebra 24/10 6,0 / 6,0 6,0 4
Analys i en variabel 1 21/10 5,6 / 6,0 5,6 4
Analys i en variabel 2 19/12 6,0 / 6,0 6,0 4
Fysik för E 1 våglära optik 15/12 21 / 24 5,3 4
Totalt - 38,6 / 42 5,7 16

VT 98

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Programmering 1 (Pascal) 9/3 17 / 20 5 5
Analys i flera variabler 13/3 5,7 / 6,0 5,7 4
Kretsteknik labbar G/G G 4
Fysik för E del 2 28/5 ? 5,7 5
Kretsar och kretsteori 3/6 ? 5 5
Totalt (hittills) - . . 39

HT 98

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Analog elektronik 9/12 ? / 36 5 5
Komplex och Lineär analys för E 15/12 3,7+0,5/6,0 4 9
Digitalteknik 19/12 38/53 4 6
Totalt (hittills) - . . 59

VT 99

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Elektromagnetisk Fältteori 13/3 50 / 60 5,0 4
Teknisk Mekanik 9/3 24/25 5 4
Matematisk Statistik AK för E 26/5 54 / 90 3 5
Datorteknik 28/5 50,5 /60 5 6
Numerisk analys 1/6 ? 5 4
Programmering 2 2/6 ? 5 4
Totalt - . . 86

HT 99

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Kommunikationssystem för E 21/10 50/60 5 4
Ledarskap för E - - G 2
Reglerteknik AK 14/12 20/25 4 5
Elektromagnetisk fältteori för E del 2 18/12 5,3/6 5,3 5
Mät- och instrumenteringsteknik för E labbkurs - G 5
Totalt - . . 107

VT 00

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Stokastiska processer 11/1 58/90 4 5
Datorarkitektur 7/3 - 4 3
Digitala projekt 8/3 - G 5
Tidsdiskreta kretsar och signaler för E 23/5 - 5 6
Informationsteori 27/5 - 3 4
Halvledarfysik för E 31/5 - 4 5
Elmaskinsystem 14/6 - 5 4
Totalt - . . 139

HT 00

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Digital kommunikation 16/10 43/50 5 5
Digitala strukturer på kisel 31/10 - G 4
Objektorienterad programmering 16/12 - 4 4
Datorkommunikation 13/12 43/50 5 4
Totalt - . . 156

VT 01

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Digitala IC-projekt 16/2 - G 5
Realtidsprogrammering 7/3 . 4 4
Internet inuti 9/3 - G 3
Internetprotokoll 16/3 . 5 5
EMC, störningar och störningsbegränsning 12/6 . 4 4
Radio 21/5 . 5 4
Digital IC-konstruktion 12/6 . 4 4
Totalt - . . 185

HT 01

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Digital IC-verifierring - - G 2
Examensarbete ?/11 . G 20
Industriell Ekonomi AK 23/12 . 3 5
Totalt - . . 211

211 poäng

Examensdatum 23 december 2001.


Kurser lästa efter examen.

HT 02

Kurs Datum Resultat / Max Betyg Poäng
Teknikhistoria - - G 3
Totalt - . . 214

Senat uppdaterad: 2003-04-21

Tillbaka